remove

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU YAPAN ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

“Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Şirkete ait internet sitesindeki “Ekibimize Katılın” bölümü aracılığıyla iş başvurunuz ve özgeçmişiniz aracılığıyla elektronik kanallarla toplanmakta ve aşağıda belirtilen hallerde açık rızanız ile belirtilen kişilere aktarılmakta ve Şirketimiz ile birlikte bu kişiler tarafından işlenmektedir. Bu bilgiler, işbu açık rıza metninde ve bilgilerinize sunulan “İnternet Sitesi Üzerinden İş Başvurusu Yapan Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar ve en fazla 2 yıl saklanacaktır. Kişisel verinin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri derhal silinecek veya anonim hale getirilecektir.”
İşbu açık rıza metnini imzalayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin verilerimin, Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (‘’Şirket’’) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt dışına aktarılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

  • İşbu açık rıza metni kapsamında Şirket, aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerim,
  • İş başvuru sürecinizin yürütülmesi,
  • İş görüşmesi sürecinin planlanması ve tarafınızla iş görüşmeleri ile mülakatlar için irtibata geçilmesi, iş görüşmesi neticelerinden haberdar edilmeniz,
  • İş görüşmesi ve mülakat görüşmeleri öncesi ya da sonrasında tarafınıza yazılı ya da sözlü mülakat sınavı uygulaması,
  • Tarafınızla mülakatlar gerçekleştirilmesi ve testler uygulanması,
  • Tarafınızla kurulabilecek sözleşmesel ilişkinin ifası ile bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz,
  • Şirkete verdiğiniz kişisel verilerinize istinaden Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun pozisyon için organizasyonel, finansal ve idari planlamalar yapılması,
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçları ile işleyebilir. Ayrıca aşağıda yer alan tüm kişisel verilerim, ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayalı olarak sunucuları yurt dışında bulunan e-posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla Şirket’in hizmet aldığı hukuk bürosuna ve mevcut durumdaki en uygun iş pozisyonun değerlendirilebilmesi amacıyla şirketin aralarında organik bağ bulunan iş ortaklarına aktarılabilir. E-posta gönderimi için hizmet alınan e-posta hizmet sağlayıcılarının sunucularının yurt dışında olmasının bu e-posta gönderimlerinin yurt dışına veri aktarımı niteliğinde olmasına neden olduğunu bilmekteyim.

Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Verisi Adınız-Soyadınız
Mesleki Deneyim Verisi Başvurduğunuz Pozisyon
İletişim Verisi Telefon Numaranız

Mail Adresiniz

Linkedin Adresiniz

Özgeçmiş Verileri Özgeçmişinizde Yer Verdiğiniz Bilgiler

Yukarıdaki hususlara ek olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (‘’Kanun’’) 11. maddesindeki haklarım hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim. Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Şirket’e tarafıma yapılan aydınlatma sırasında belirtilen yöntemlerle ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen yöntemlerle başvuru yapabilirim.